27 sept. 2018

Presentació de Després de l'amor, de Subhash Jaireth


Hi haurà una altra presentació d'aquest llibre a la llibreria Ambra de Gandia, el dimecres 10 d'octubre a les 20:00 hores.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Your words count - Tus palabras cuentan - Les teues paraules compten

Posts més visitats/Lo más visto en los últimos 30 días/Most-visited posts in last 30 days

¿Quién escribe? Who writes? Qui escriu?

Mi foto
Ngunnawal land, Australia